ย้ายจากขอเก่าที่อยู่ใน http://thaitoindia.blogspot.com ขอเปิด Blog ในวันที่ 22 ส.ค. 2563 (22 Aug 2020) ตอนนี้ทั่วโลกสถานการณ์โควิดยังระบาดหนัก มาตั้งแต่ต้นปี 2020 และยาวนานมาจนเกือบ 8 เดือน ปัจจุบัน

ณ วันนี้ ยอดติดเชื้อ ทั่วโลก  23,125,236 คน 

อันดับ 1 เป็น อเมริกา  5,796,727 คน

อันดับ 2 เป็น บราซิล  3,536,488  คน

อันดับ 3 คือ  India  ยอดที่เช็คใน App  COVID19India  คือ 2,979,562 คน

ถ้าดูจากยอด Chart อินเดียถึงแม้จะเป็นอันดับ 3 แต่มียอดผู้ป่วยใหม่เยอะที่สุดในปัจจุบัน เดือนสิงหาคม   ยอด 2,979,562 คน เป็นยอดที่ Active 699,868 คน หายป่วยแล้ว 2,223,202 คน และมียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดในอินเดีย 55,950 คน

 

    สำหรับเมืองที่ผมอยูํคือบังกาลอร์ใน รัฐ Kanartaka มียอดผู้ป่วยโควิด19 ถึงหลักแสนคนแล้วในวันนี้
โดยทั้งรัฐ Karnataka มียอดติดเชื้อ 264,546 คน ในขณะที่เมืองหลวงของรัฐคือ เมือง บังกาลอร์ (Bengaluru) มียอดคอนเฟริม ผู้ติดเชื้อถึง 102,770 คนแล้วในวันนี้ โดยเป็นยอดที่ยัง Active อยู่ถึง 34,532 คน จากยอดผู้ทดสอบเชื้อทั้งหมด 6 แสนคน  มียอดคนตายสะสม 1,635 คน หายป่วย 66,602 คน

               ถึงแม้ดูจากสถิติผู้ป่วยในโควิด19 ในอินเดียจะไม่มีแนวโน้มลดลงเลย และรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการล๊อคดาวน์แบบจริงจังเหมือนตอนเริ่มปิดประเทศ  ตอนนี้จากการคาดการณ์คิดว่าอินเดียมีผู้ติดเชื้อแล้ว 20% จากประชากร 1 พันล้าน คน  ดังนั้นถ้าจากการคาดการณ์ยอด 3 ล้านคน จึงเป็นยอดที่น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีการทดสอบคนในสลัมมุมไบพบว่ามี Antibody Covid ถึง 50%            ดังนั้นคาดว่าปัจจุบันน่าจะมียอดผู้ติดเชื้อถึง 200 ล้านคนแล้วถ้าคิดจาก 20% ของประชากร 1 พัน ล้านคน สำหรับสถิติโควิด19 ของวันนี้พอแค่นี้ก่อน ปิดท้ายด้วยแผนที่ติดเชื้อทั้งหมดในอินเดียตามรูปแล้วพบกันใหม่ใน Blog ต่อไป คนไทยในอินเดีย (https://thaitoindia.com)

และขอฝากช่อง Youtube ของผมคนไทยในอินเดีย ThaitoIndia 

#Covid19#India

                                                 ที่มา : https://covid19india.org

By thaitoindia

ThaiToIndia , คนไทยในอินเดีย , Thai in India , Bangalore , Bengaluru City, Technology , Asia Silicon Valley city , แบกกล้องส่องอินเดีย , Cycling