เกี่ยวกับเรา

Blog เกี่ยวกับ India ที่มาเล่าเรื่องราวในอินเดีย ของคนไทยในอินเดียและการใช้ชีวิตในอินเดีย ณ ช่วงเวลาหนึ่ง คุณอาจจะเคยมาอินเดียแต่มีหลายมุมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นในอินเดีย แลกเปลี่ยนความคิดและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้วิถีชีวิตในมุมมองของคนไทยในอินเดีย เข้าไปอ่าน ที่มา Blog จากเรื่องราวใน Blog ทั้งหมด