จักรยาน

YouTube : ปั่นจักรยานวันหยุด

1. EP.0 : เริ่มต้นปั่นจักรยาน : ปั่นไปจ่ายตลาด

2. ปั่นจักรยานวิบากในอินเดีย : ถนนกำลังซ่อม เสือภูเขาไม่หวั่น

3. Ep.1 : ปั่นไป Cubbon Park : ปั่นไกลสุดจากบ้านไปสวน รวมๆ 19 กม.